Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

Дамжуулах сүлжээний удирдлага мэдээллийн онлайн системд тавтай морил.Сануулах
Бүртгүүлэх

Дамжуулах сүлжээний удирдлага мэдээллийн систем

  • Үзлэг хийх, гэмтэл илрүүлэх
  • Шуурхай ажиллагааны журнал
  • Ажлын захиалга
  • Наряд үүсгэх
  • Тасралт, таслалтын мэдээлэл бүртгэх
  • Үүрэг даалгавар
  • Тоног төхөөрөмжийн ачааллын болон тоолуурын мэдээлэл бүртгэх
  • Гар утаснаас мэдээлэл дамжуулах, харах
  • Дэд станцын горимын схем
  • График үзүүлэлтүүд